Chỉ từ 30,000/Hộp

Chỉ từ 480/Tờ

Kỹ thuật in: Digital/Offset
Chất liệu giấy: Couches
Kỹ thuật gia công: Cắt thành phẩm
Chủ đề: Sắc màu, Hiện đại, Cổ điển